Dom za starije i nemoćne "MAGNOLIJA" - Vukovar

 

 

Dom za starije i nemoćne - MAGNOLIJA - Vukovar, 7.3.2015. organizirao je za svoje korisnike dvosatni koncert vukovarskog glazbenika, Cikovac Zorana. Tom prilikom uživalo se i u velikoj torti a sve žene dobile su i cvijet od ravnatelja. Atmosfera je bila lijepa što pokazuju i ove fotografije.